1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. chirurgická klinika
10.03.2015

Léčebná péče o pacienty na I. chirurgické klinice VFN

Podrobnější informace stran ambulantní a lůžkové péče na klinice.