1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. chirurgická klinika
honza 10.03.2015

Léčebná péče o pacienty na I. chirurgické klinice VFN

1. Ambulantní péče - ordinační hodiny ambulancí zde .
Poznámka k ordinačním hodinám: převazy a plánované kontroly ve všední dny začínají v 8,30hod. ( od 7,00 - 8,30hod. lékaři provádějí vizity na jednotlivých odděleních nebo se účastní pravidelné ranní porady lékařů ).
    Při příchodu do ambulance si připravte občanský průkaz a kartičku pojištěnce ( u cizinců cestovní pas a doklad pojištění ). Ve všední dny od 7,00 do 15,00hod. je třeba se nahlásit v kartotéce, v ostatní dobu po příchodu do ambulance vyčkejte příchodu sestry ( prostory ambulance jsou monitorovány kamerovým systémem ). V prostorech ambulance prosím nepoužíjete mobilních telefonů k hovorům a vypněte hlasité zvonění.
    
Regulační poplatky za ošetření v ambulanci -
-  od 17,00 do 7,00hod. se za návštěvu a vyšetření/ošetření platí 90 Kč.


Platba se týká všech pojištěnců, kteří jsou občany členských zemí EU. Samoplátci regulační poplatek nehradí.
Platba probíhá formou kuponu, který si pacient zakoupí v automatu po příchodu do ambulance, nebo formou SMS odeslané ve tvaru:

LEKAR VFN 90 222 90 - pro 90Kč platbu.

  V rámci ambulantní péče rovněž provádíme malé operační zákroky ( tzv. jednodenní chirurgie ). Jedná se nejčasněji o operační odstranění měnších kožních útvarů ( mateřská znaménka - névy, jiné kožní nádory zhoubné i nezhoubné ), dále pak odstranění "bulek" , které bývají zpravidla v podkoží ( tukové nádory - lipomy, ateromy apod. ). Tyto zákroky jsou prováděny na ambulantním operačnímu sále, na termín operace je nutné se osobně objednat v ambulanci kliniky. K objednání patří i náležité předoperační vyšetření chirurgem. Vždy hlaste vyšetřujícímu lékaři alergie a léky, které užíváte. Pacienti, kteří užívají léky snižující srážlivost krve ( Anopyrin, Plavix, Godasal, Warfarin, Apo-tic, Trombex ) by měly tyto léky vysadit nejpozději týden před zákrokem. Warfarinizovaní by měli být převedeni na aplikaci nízkomolekulárního heparinu a v den výkonu by měli donést výsledek aktuálního vyšetření INR (Quickův test), popřípadě i aPTT.
  Pacienti bývají objednáni na určitou hodinu, přibližně 15 minut před tím by se měli nahlásit v kartotéce v ambulanci. Je vhodné si s sebou přinést něco k rozptýlení ( např. hniha, křížovka ) pro případ, že by se na zákrok muselo déle čekat. Před zákroken není nutno lačnit. Přejídání je rovněž nevhodné, stejně jako konzumace alkoholických nápojů. Zákrok se provádí v místním znecitlivění. Po zákroku pacienti odchází domů, optimálně v doprovodu další osoby. Toto obzvláště platí u starších osob a pacientů s více přidruženými chorobami. Vhodný je následný jednodenní klid na lůžku.
  Za ambulantní operační zákrok pacient neplatí regulační poplatek, pokud zákrok nebyl spojen s klinickým vyšetřením.

2. Léčebná péče na lůžku ( hospitalizace )
Akutní ( neplánovaná ) hospitalizace -
Přicházíte-li do naší ambulance k vyšetření pro akutně vzniklé obtíže nebo jste přivezeni záchrannou službou ( akutní bolest břicha, úraz apod. ), nelze vyloučit nutnost hospitalizace. Vždy prosím dodržujte následující zásady -
a) neopouštějte domov bez dokladů totožnosti, kartičky pojištěnce a klíčů od bytu
b) cennosti ponechte pokud možno doma.
c) vezměte si nezbytnou zdravotní dokumentaci (seznam léků, průkazy diabetika či epileptika, předchozí lékařské zprávy)
d) mobilní telefon je vhodný
e) neberte si s sebou větší finanční hotovost

Plánovaná hospitalizace - K plánované operaci je pacient objednán na ambulanci chirurgické kliniky, v odborných ambulancích či při ukončetní předchozí hospitalizace na naší klinice. Přichází-li pacient z jiného pracoviště, přinese pokud možno  všechny výsledky dosud provedených vyšetření ( Rtg snímky, CT snímky, nejnovější laboratorní vyšetření krve atd. )! Pac. je objednán k přijetí na konkrétní datum, operační zákrok je zpravidla proveden následující pracovní den. Je-li pacient přijat v pátek a má tudíž být operován až v pondělí, může odejít do neděle na tzv. propustku. V den přijetí se obvyklým způsobem nasnídejte, neurčí-li Vám to lékař jinak, po příchodu do ambulance se hlaste v kartotéce. Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit, oznamte to prosím písemně na adresu ambulance kliniky nebo lépe telefonicky na čísla 22496 2209, 22491 8642. K přidělení nového termínu se musíte dostavit osobně.
  K přijetí k hospitalizaci si vezměte:
a) občanský průkaz a kartičku pojištěnce
b) doklad o pracovní neschopnosti, pokud byl vystaven již před přijetím
c) výsledky předoperačních vyšetření - krevní skupiny, krevní obraz, INR, aPTT, glykémie, Na+, K+, Cl-, močovina, kreatinin, celková bíkovina, bilirubin, ALT, ALST, ALP, LDH, GMT, moč chemicky a močový sediment, EKG, Rtg srdce a plic unemocných starších 40 let, nebo u mladších je-li jiný důvod, speciální předoperační vyšetření jako echokardiografické  či spirometrické vyšetření je-li k nim indikace ( výsledky všech vyšetření by neměly být starší 14-ti dnů ), pokud byly před operací prováděné jinde než v našem zařízení
d) pokud máte písemnou dokumentaci o předchozích chorobách a průběhu jejich léčení
e) léky, které trvale užíváte v původních obalech
f) toaletní potřeby, domácí obuv, noční oděv, župan, plastovou tašku na osobní potřeby, igelitku na boty.
g) potřeby k rozpýlení ( kniha, křížovky, časopis )
h) tašky by se měly vejít do nočních stolku, neberte si proto velká zavazadla
i) nenoste drahé šperky a větší finanční obnosy, nemocnice neručí za jejich ztrátu 
  Návštěvy jsou možné denně od 15,30 do 16,30hod., v neděli do 14,00 do 16,00hod..
Upozornění: pacienti trvale užívající léky, které snižují krevní srážlivost - obecně známé jako léky na ředění krve ( Anopyrin, Warfarin, Plavix, Apo-tic ), musí tyto léky přestat užívat nejpozději týden před plánovanou operací. Warfarinizovaní pacienti musí být převedeni na aplikaci nízkomolekulárního heparinu ( zařídí obvodní lékař či lékař specialista, obvykle internista ). Pokud lék nebyl vysazen, nahlaste prosím tuto skutečnost při příjmu!!!
Regulační poplatek za hospitalizaci se neúčtuje!!!

Nadstandardní lůžka
Naše klinika nabízí nadstandardní jednolůžkové pokoje s odhlučněnými dveřmi, televizí, lednicí a vlastním sociálním zařízením. Pokoj je nezbytné si zarezervovat dopředu na telefonu 22496 2227 (staniční sestra Marie Jinráková). Platí se 1050Kč za každý započatý den hospitalizace ( nástupní den se nezapočítává ). K plabě za nadstandard je nuté připočítat platbu regulačního poplatku 100 Kč za každý započatý den hospitalizace.

Internet
V celém areálu VFN mají pacienti možnost bezdrátového připojení k internetu zdarma!

počet zobrazení: 4566 poslední aktualizace: honza, 10.03.2015
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.