1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. chirurgická klinika
17.05.2023

Základní informace o klinice

5578

I. chirurgická klinika je společným pracovištěm Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zajišťuje nejvyšší medicínskou, odbornou péči, je vědecko – výzkumným pracovištěm a probíhá zde výuka chirurgických oborů a ošetřovatelské péče magisterského a bakalářského studia na 1. LF UK a výuku pregraduální a postgraduální českých a zahraničních studentů a lékařů.

Ročně ošetří I. chirurgická klinika 80 000 – 90 000 pacientů, provede okolo 10 000 operací jak ambulantních, tak u hospitalizovaných pacientů či konsiliárně. Počet hospitalizací se pohybuje okolo 5 000 – 6 000. K dispozici je na klinice 128 lůžek a 18 lůžek charakteru intenzivní péče. Na klinické a poliklinické části je k dispozici 10 operačních sálů. Na I. chirurgické klinice i její poliklinické složce pracuje v různých úvazcích jak k VFN, tak k 1. LF UK, ale i jako řešitelé vědeckých a výzkumných úkolů – celkem 50 lékařů (včetně lékařů se specializací interní a lékařů oddělení intenzivní péče). V nelékařských oborech pracuje 220 zaměstnanců.

Vedení I. chirurgické kliniky zavádí a prosazuje moderní léčebné a ošetřovatelské postupy a snaží se, aby personál nejen odváděl kvalitní práci, ale aby byl i vstřícný k pacientům. Naším cílem je, aby kliniku opouštěli uzdravení a spokojení pacienti.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Přednosta kliniky

zdenek.krska@vfn.cz
+420 224 962 200
Doc. MUDr. David Hoskovec, PhD.
Primář kliniky

david.hoskovec@vfn.cz
+420 224 962 259
Mgr. Petra Camprová
Vrchní sestra

petra.camprova@vfn.cz
+420 224 962 210
Walterová Kristýna
Vedoucí sekretariátu

kristyna.walterova@vfn.cz
+420 224 962 215

Provozní doba sekretaritáu: Po – Pá,  7:00 – 13:30


Zástupci přednosty:

as. MUDr. Kristian Chrz
Zástupce přednosty pro výuku
Zástupce přednosty pro posudkovou činnost

kristian.chrz@vfn.cz
+420 224 962 288
Doc. MUDr. Jan Ulrych, PhD.
Zástupce přednosty pro výuku anglické paralelky
Zástupce přednosty pro vědu

jan.ulrych@vfn.cz
+420 224 962 204
Lenka Hájková, Bc. M.Sc.
Zástupce přednosty pro postgraduální vdělávání

lenka.hajkova@vfn.cz
+420 224 962 215


Výuka chirurgický předmětů 1LF UK:

 

B00634 Chirurgická propedeutika